hawaiian characters
  
link to mobile version of the site link to ulukau site link to change interface language link to view ulukau help page link to view dictionary help page insert glottal stop insert hawaiian u insert hawaiian o insert hawaiian i insert hawaiian e insert hawaiian a
Look up any word by double-clicking on it.
Ua hiki nō ke huli piha ma nā puke wehewehe ʻōlelo pākahi, mai kinohi a ka pau ʻana, ma ʻaneʻi.
Hawaiian Dictionary (Ka puke wehewehe a Pukui/Elbert) Kuleana kope © 2003 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
Māmaka Kaiao Kuleana kope © na ka ʻAha Pūnana Leo a me ka Hale Kuamoʻo,
Place Names of Hawaiʻi (Pukui/Elbert/Mookini) Kuleana kope © 1974, 2004 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
a me ka Hawaiʻi Place Names (John R.K. Clark) Kuleana kope © 2002, 2004 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
nona wale nō ke kuleana o ia huahana.
ʻEnehana | Hōʻike hou