hawaiian characters
  
link to mobile version of the site link to ulukau site link to change interface language link to view ulukau help page link to view dictionary help page insert glottal stop insert hawaiian u insert hawaiian o insert hawaiian i insert hawaiian e insert hawaiian a
[Hawaiian Dictionary(Hwn to Eng)]
ā

1. nvi.. Jaw, cheekbone. Fig., to talk a lot, jabber, jibber jabber. Ke ā nui, ke ā iki, big jaw, little jaw [bragging and wheedling, as of a man seeking the favor of a woman]. hoʻā To talk a lot, jabber. (PCP aa.)

2. n. An instrument made of smooth bone, formerly used for abortion, lancing, or bleeding. Also āʻōʻō, piercing ā.

3. nvs. Mold found in souring foods, especially poi, generally known as Oidium lactis or Oospora lactis, but now called Geotrichum candidum.

4. conj. and prep. When, at the time when, until, to, as far as, and, or (rare), and then, but (usually preceding verbs, whereas a me usually precedes nouns; ā may also connect words translated by English adjectives, as he po'e kuli ā ʻāʻā, a people deaf and dumb; nani ā pumehana kēia kakahiaka, this morning is beautiful and warm). (Gram. 9.5, 11.1.) Ā also connects verb + noun compounds: see ʻai ā manō, holoāiʻa, Gram. 8.7.2. Ā hiki mai ia, when he arrives. Hola ʻelua ā ʻoi, a little after two o'clock. Noho ʻoia malaila ā make, he lived there until death. Prolonged ā may designate a protracted period of time or distance, a long continued action, or emphasis. Aloha ā nui, much, much aloha. Mahalo ā nui, thanks very, very much. Holo aʻela ia ā hiki i ka ʻāina kahiki, he sailed and sailed and sailed until he reached a foreign country. Hele ā uka, go clear to the uplands. (PCP a.)

Look up any word by double-clicking on it.
Ua hiki nō ke huli piha ma nā puke wehewehe ʻōlelo pākahi, mai kinohi a ka pau ʻana, ma ʻaneʻi.
Hawaiian Dictionary (Ka puke wehewehe a Pukui/Elbert) Kuleana kope © 2003 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
Māmaka Kaiao Kuleana kope © na ka ʻAha Pūnana Leo a me ka Hale Kuamoʻo,
Place Names of Hawaiʻi (Pukui/Elbert/Mookini) Kuleana kope © 1974, 2004 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
a me ka Hawaiʻi Place Names (John R.K. Clark) Kuleana kope © 2002, 2004 na ka Hale Paʻi o Ke Kulanui o Hawaiʻi,
nona wale nō ke kuleana o ia huahana.
ʻEnehana | Hōʻike hou